• 971 151 993
 • ceipsagarriga@ceipsagarriga.com
 • C/ Pere Tudurí, Paratge Camí Vell de S'ullastrar - 07710 - Sant Lluis
 • Com treballem

  aula infantil grup treball

  Infantil

  Aquest curs 2021-22 Ed. Infantil del nostre centre disposa de 1 aula de P3, 2 de P4 i 2 de P5 (la seva estructura està pensada per 2 grups de cada nivell)
  El personal docent que atén aquests grups són:
  · 5 mestres tutores (1 per cada grup)
  · 2 mestres de suport que reparteixen la seva jornada entre suport ordinari a les aules Psicomotricitat, Filosofia 3/18, jocs matemàtics, etc.
  A més als grups també hi intervenen segons especialitat:
  · Mestra de Música
  · Mestra d’Anglès

  Els alumnes  amb NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu)  i els grups en general reben atenció en hores puntuals de mestra PT i mestra AL.

  Aquesta etapa educativa, on es construeixen les bases dels aprenentatges posteriors, té identitat pròpia i els principals aspectes que es treballen estan relacionats amb aquestes capacitats.

  4
  3
  1
  2

  Primària

  Aquest curs 2021-22 Ed. Primària del nostre centre disposa de
  11 aules, cada grup de 1r a 6è té dos grups a cada nivell menys 2n.
  El personal docent que atén a aquests grups són:
  · 11 mestres tutors i tutores (1 per cada grup)
  · 1 mestra tutora de 1r també imparteix unes hore d’anglès.
  · 1 mestra de música
  · 2 mestres d’anglès. Cada grup disposa d’una hora setmanal de desdoblament per afavorir la competència comunicativa.
  · 2 mestres d’educació física
  · 1 mestra de Religió ( que està compartida amb Sa Graduada)
  Els alumnes amb  NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu)  i els grups en general reben atenció en hores puntuals de mestra PT i mestra AL.

  Els grups d’Ed. Primària estan distribuïts en l’àmbit curricular i de coordinació en 1r, 2n i 3r cicle:

  1r CICLE 2n CICLE 3r CICLE
  1r i 2n 3r i 4t 5è i 6è

  PROJECTES I PROGRAMES DE CENTRE

  PROGRAMA ICAPE : Emprendre a la Meva Escola (6è E. PRIMÀRIA)

  Programa educatiu que desenvolupa de forma transversal les diferents àrees de coneixement del currículum d’Educació Primària. Basat en el treball per projectes i en l’aprenentatge cooperatiu, els alumnes creen i gestionen una cooperativa durant el curs escolar passant per les passes fonamentals de la posada en marxa d’un projecte: tria del nom, imatge, estatuts, equip directiu, grups de treball, creació i elaboració de productes. Els grups posen a la venda els productes al Mercadet d’emprenedors organitzat per l’IDI. Part dels beneficis aconseguits es destinaran a una activitat en grup i la resta es dóna a una ONG.

  RECONEIXEMENT  ALS NOSTRES ALUMENS EN ELS SUES TREBALLS D’ICAPE 2020-21 AMB :

  -UN ACCÈSSIT  A  6è A. 

   -UN   2n.  PREMI   A  6è B 
  Aquí podeu visualitzar els seus vídeos explicatius.

  SOM FILOSCOLA

  Des del curs 19-20 la nostra escola vol donar un impuls al projecte de filosofia 3/18 que fa anys que treballem -a partir algunes formacions- però pensem que necessitem aprofundir i concretar dins la línia del grup IREF. Per això us volem informar que ens hem unit a la xarxa d’escoles que treballen amb aquest projecte i que ja som una FILOSCOLA.
  Dia a dia a les aules amb els nostres alumnes volem experimentar i potenciar aquesta capacitat de pensament reflexiu… Amb l’ajuda i suport de lectures, obres d’art, etc. posem en situació a l’infant de despertar habilitats de pensament i així es facilita l’aprenentatge a la vegada que, s’obren noves perspectives i habilitats que necessitaran pel seu futur.

  PARTICIPACIÓ INFANTIL CIUTADANA: “CONSELL D’ALUMNES”

  Els alumnes de 1r fins a 6è treballen de forma implicada amb el valor de participació ciutadana fent una anàlisi d’un punt a estudiar de la realitat del poble i el seu entorn. El primer curs s’analitza la situació i en el segon curs es plantegen propostes de millora.
  Des de la Comissió específica per aquest projecte, es duu de forma conjunta entre les 2 escoles públiques del poble i compte amb un coordinador a cada centre. Els dos coordinadors es reuneixen en moments puntuals, així mateix, es manté una comunicació amb la persona de referència de l’Ajuntament ja que és un treball que es fa en relació al municipi.

  Les presentacions exposades pels aules s’expliquen davant la batllessa i regidors del municipi amb la finalitat que es pugui fer la devolució per part de l’equip de Govern el mes de març i es puguin veure i treballar des de les aules les repercussions dels nostres estudis.

  Visiteu el Blog!!

  Un exercici real i pràctic de competència ciutadana

  XARXA DE CENTRES COOPERANTS

  De forma bianual des de la xarxa de centres cooperants, de la qual en formem part,  preparem un tema relacionat amb solidaritat i cooperació. De manera profunda i coordinada es treballen temes actuals i que preocupen del nostre entorn, al que no podem restar aliens. Els temes bianuals fan referència a:

  • Migracions i Refugi
  • El dret a l’alimentació i la Sobirania Alimentària
  •  Equitat de gènere
  • Canvi climàtic

  VISITEU EL BLOG DE SOLIDARITAT!!!

  PROGRAMA CENTRES ECOAMBIENTALS I COMISSIÓ AMBIENTALITZACIÓ

  El centre forma part d’aquest programa que la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria d’Educació i Cultura varen posar en funcionament amb la finalitat d’impulsar l’educació ambiental en la vida dels centres educatius de les Illes Balears.
  A l’escola, hem dissenyat plans de treball relacionats amb el medi ambient i els hem integrat en el nostre currículum.

  La Campanya Mobilitza’t per la Selva està molt arrelada ja a la nostra escola. Consisteix a recollir mòbils en desús i enviar-los a l’Institut Jane Goodall per reduir l’impacte ambiental que suposen. Així mateix, formem part del col·lectiu “chimpamigos” i tenim apadrinats alguns ximpanzès.
  Els alumnes de P5 s’encarreguen de difondre la campanya i fer el recompte de mòbils.
  http://www.movilizateporlaselva.org/ca/quees.html

  Les activitats de l’hort escolar també estan relacionades amb aquest ampli objectiu de consciència ambiental del nostre planeta.
  Es treballa amb collites ecològiques i es fa ‘compost’ amb les restes orgàniques que es generen diariament.

  PROGRAMA REUTILITZACIÓ LLIBRES (E. PRIMÀRIA)

  El programa -al qual actualment hi estan adherits pràcticament el 100% dels alumnes- permet amb una ajuda de la Conselleria d’Educació i una aportació de les famílies tenir un recull de llibres amb els quals els alumnes treballen tot el curs escolar.
  El llibres es deixen en préstec i quan acaba el curs es retornen.
  S’estalvia en utilització de paper, s’aprèn a tenir cura dels llibres i els materials i estalviem en despeses de llibres.
  A la vegada disposem d’un fons per compra de material didàctic.

  PROGRAMA SISTEMA GESTIÓ QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

  El nostre centre des de al seva inauguració en el 2012-13 va entrar din sel program d’implantació d’un sistema de gestió basat en processos de millora continua permet regular el funcionament dels centres amb la finalitat de satisfer les necessitats i expectatives explícites i implícites de l’alumnat i de tota la comunitat educativa i dels servei que prestem.
  El programa està gestionat per la Conselleria d’Educació i s’ofereix formació continua en xarxa entre els centres de Menorca que hi participem.

  Instagram